Header foto Header tekst

Nieuws


Ten gevolge van de corona maatregelen zijn alle concerten tot september 2020 komen te vervallen. De nog resterende concerten zijn in de agenda weergegeven en zullen zonder tegenbericht plaats vinden. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Daarom zullen de zitplaatsen op 1,5 van elkaar afstaan en is aanmelden verplicht.
Informatie betreffende aanmelden volgt spoedig.


twitter icon   Facebook  YouTube logo

Jaarverslag

Hier vindt u de jaarverslagen van onze stichting van de voorgaande jaren.

Jaarverslagen:

Overzicht baten en lasten: