Header foto Header tekst

Nieuws


Ten gevolge van de corona maatregelen zijn alle concerten tot september 2020 komen te vervallen. De nog resterende concerten zijn in de agenda weergegeven en zullen zonder tegenbericht plaats vinden. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. Daarom zullen de zitplaatsen op 1,5 van elkaar afstaan en is aanmelden verplicht.
Informatie betreffende aanmelden volgt spoedig.


twitter icon   Facebook  YouTube logo

Vrienden van de Orgelkring

Stichting Orgelkring Peel en Maas wil de orgelcultuur en muziek in gemeente Peel en Maas het algemeen bevorderen. Wilt u ons ondersteunen met de instandhouding van het orgel en organisatie van concerten?

Vanaf € 35,= per jaar bent u al Vriend van het Orgel.

Wij ontvangen U met uw partner graag als onze gast bij een van onze concerten (naar keuze) om met de uitvoerend organist na te praten onder het genot van een glas.

Een eenmalige gift geven kan natuurlijk ook.

Voelt u zich betrokken bij ons streven het orgel voor toekomstige generaties te behouden?

Schrijf dan naar:

orgelkringpeelenmaas@outlook.com

Per brief of telefoon kan ook:

Stichting Orgelkring Peel en Maas
Kerkstraat 8 te Panningen.
Telefoon: 077-3088777

Bankrekening: Rabobank Peel en Maas NL91 RABO 0113 4631 97